חוק השלישים-קומפוזיציה

בתמונות רבות מומלץ למקם את אוביקט הצילום במרכז הפריים, אולם זה יכול לגרום לתמונה להיות בנאלית ומשעממת. מצד שני, אם נמקם את הנושא המצולם קרוב לאחת מקצוות התמונה, הוא לא ימשוך מספיק תשומת לב. איך בכל זאת ניתן ליצור עניין בתמונה? באמצעות חוק השלישים.

כדי להשתמש בחוק השלישים דמיינו ארבעה קווים, שניים אופקיים ושניים אנכיים, שיוצרים תשעה מלבנים שווים. את הנושא המצולם נמקם באחת מארבע נקודות המפגש של הקווים, בהתאם לרעיון שאנו רוצים להעביר באמצעות התמונה.

חוק השלישים מאפשר למתבונן בתמונה לראות את הסביבה ולא רק את האובייקט המצולם. הוא נותן תחושה של המשכיות, תחושה שהנושא המצולם הוא חלק מהסביבה המצולמת.

בצילומי פורטרט: כאשר המצולם מסתכל קדימה לכיוון הצופה, נכון יותר למקמו במרכז התמונה. אולם כאשר המצולם מביט לאחד הצדדים, מומלץ להשתמש בחוק השלישים.

third_rule_protrait

אם אתם מצלמים נושאים הנמצאים בתנועה (לדוגמא: אנשים רוכבים על אופניים, אנשים רצים….), כדי להעביר למתבונן בתמונה את תחושת התנועה וההמשכיות שלה, מקמו את הנושא המצולם בצד התמונה, בהתאם להמשכיות כיוון התנועה.
לדוגמה: בתמונה מטה כיוון הריצה של האדם הוא מימין לשמאל, לכן כדי ליצור את אפקט המשכיות התנועה, נמקם את האיש הרץ בקצה הימני של התמונה.

third_rule_running